top of page

Nymphalidae

Danaus plexippus

Boloria euphrosyne

Issoria lathonia

Brenthis hecate

Speyeria aglaja

Limenitis camilla

Apatura iris

Vanessa cardui

Aglais urticae

Polygonia c-album

Melitaea cinxia

Melitaea trivia

Melitaea deione

Danaus chrysippus

Boloria selene

Brenthis ino

Argynnis paphia

Argynnis adippe

Limenitis reducta

Charaxes jasius

Vanessa virginiensis

Nymphalis antiopa

Euphydryas desfontainii

Melitaea phoebe

Melitaea didyma

Melitaea parthenoides

Libythea celtis

Boloria dia

Brenthis daphne

Argynnis pandora

Argynnis niobe

Apatura ilia

Vanessa atalanta

Aglais io

Nymphalis polychloros

Euphydryas aurinia

Melitaea aetherie

Melitaea diamina

Melitaea nevadensis

bottom of page