top of page

Noctuidae Plusiinae

Abrostola tripartita

Thysanoplusia orichalcea

Ctenoplusia limbirena

Macdunnoughia confusa

Panchrysia aurea

Xanthodes albago

Abrostola triplasia

Thysanoplusia daubei

Chrysodeixis chalcites

Diachrysia chrysitis

Autographa gamma

Trichoplusia ni

Ctenoplusia accentifera

Chrysodeixis acuta

Euchalcia modestoides

Plusia festucae

bottom of page