Noctuidae Plusiinae

Abrostola tripartita

Thysanoplusia orichalcea

Ctenoplusia limbirena

Macdunnoughia confusa

Panchrysia deaurata

Xanthodes albago

Abrostola triplasia

Thysanoplusia daubei

Chrysodeixis chalcites

Diachrysia chrysitis

Autographa gamma