top of page

Pyralidae

Achroia grisella

Aphomia sociella

Endotricha flammealis

Hypsopygia fulvocilialis

Pyralis farinalis

Pyralis sagarrai

Stemmatophora vulpecalis

Stemmatophora rungsi

Aglossa pinguinalis