top of page

Pyralidae

Achroia grisella

Aphomia sociella

Endotricha flammealis

Hypsopygia fulvocilialis

Pyralis farinalis

Pyralis sagarrai

Stemmatophora vulpecalis

Stemmatophora rungsi

Aglossa pinguinalis

Synaphe lorquinalis

Hypotia corticalis

Hypotia numidalis

Polyochodes stipella

Coenochroa ablutella

Cryptoblabes gnidiella

Asartodes monspesulalis

Alophia combustella

Sciota rungsi

Pempelia genistella

Gymnancyla canella

Asalebria geminella